Умови використання інтернет-сервісу пошуку маршрутів громадського транспорту України «EasyWay» (надалі - «Умови»)

1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою угоду користувача (далі - Угода) між інтернет-сервісом EasyWay (далі - EasyWay) та користувачем мережі Інтернет (далі - Користувач), бажаючим використовувати сервіс пошуку маршрутів громадського транспорту України (далі - Сервіс), розташованого за адресою: http://www.eway.in.ua відповідно до положень цих Умов.

1.2. Дані Умови можуть бути змінені EasyWay без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди опублікована на сторінці в мережі Інтернет за адресою: http://www.eway.in.ua/legal.

1.3. Якщо Користувач почав використовувати Сервіс або його окремі функції, інструменти та служби, він вважається таким, що прийняв ці Умови в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь з положень цих Умов, Користувач не в праві використовувати Сервіс. У разі, якщо EasyWay були внесені які-небудь зміни в Умови, з якими Користувач не згоден, він зобов”язаний припинити використання Сервісу.

1.4. Використовуючи Сервіс, Користувач тим самим підтверджує, що він володіє достатнім ступенем право - та дієздатності і має право прийняти ці Умови.

2. Право власності 

2.1. EasyWay є власником усіх прав щодо об”єктів, що відносяться до Веб-сайту, розташованому на домені http://www.eway.in.ua (далі - Веб- сайт ), а також будь-яких субдоменах даного домену, всіх прав на всі об”єкти, розміщені на веб-сайті, включаючи базу даних, а також на пов”язані з ними коди, дані і матеріали, зовнішній вигляд, дизайн і організацію веб-сайту, зміст, програмний код, дані і матеріали веб -сайту, включаючи, але не обмежуючись, всіма і будь-якими авторськими правами, правами на товарні знаки, патентними правами, правами на бази даних, особистими немайновими правами, спеціальними правами і права на інші об”єкти інтелектуальної власності. Використання Веб - сайту не наділяє Користувача правами власності на будь-який контент, код, дані або матеріали, доступ до яких він може отримати на цьому Веб-сайті.

2.2. Права власності на карти, які використовуються Сервісом для відображення інформації, належать американській публічній корпорації Google Inc.

2.3. Копіювання або розповсюдження інформації з Веб-сайту, його компонентів, або зміна і публікація інформації Веб-сайту на інших сайтах – заборонено, без отримання попереднього дозволу EasyWay за умови, що інформація, а також всі авторські права і вказівки на авторську приналежність, зберігаються без змін. При цьому розміщення зворотного посилання на Сервіс є обов”язковим, якщо не обумовлено інше.

3. Права та обов”язки Користувача

3.1. Користувач зобов”язується дотримуватися цих Умови і своєчасно ознайомлюватися з діючою редакцією Умов.

3.2. Користувач зобов”язується не досліджувати код, не декомпілювати і не дизасемблювати Сервіс, не модифікувати Сервіс, за винятком модифікації контенту з дозволу правовласника, і не створювати похідні продукти на базі Сервісу або його частин.

3.3. Користувач має право некомерційного використання всіх інструментів, служб і функціональних можливостей, що надаються Сервісом через розроблені сервіси: мобільний додаток, віджет, API.

3.4. При досягненні окремих домовленостей з Сервісом Користувач може використовувати сервіси платно в комерційних чи некомерційних цілях.

3.5. Використання інформації, а також будь-яких інших елементів Сервісу, можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого Сервісом. Ніякі елементи Сервісу, а також будь-яка інформація, розміщена в рамках Сервісу, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

3.6. Користувачеві дозволено робити запити до Сервісу і отримувати результати, використовуючи елементи його користувальницьких інтерфейсів, такі як: поля введення даних, елементи вибору опцій, елементи які відкриваються або елементи випадаючих списків, кнопки.

4. Користувачеві забороняються наступні дії:

4.1. Використовувати Сервіс будь-яким способом, який може перешкодити його нормальному функціонуванню.

4.2. Використовувати автоматизовані скрипти для збору інформації або для іншого роду взаємодії з об”єктами Сервісу.

4.3. Копіювати, зберігати дані на локальні носії, сканувати, або будь-яким іншим способом намагатися отримати/зберегти/працювати з інформацією Сервісу, крім передбачених п.3 даних Умов способів.

5. Права та обов”язки EasyWay

5.1. При порушенні Користувачем чинних Умов EasyWay вправі без попереднього повідомлення, в односторонньому порядку, повністю або частково обмежити функціональність або доступ Користувача до Сервісу, видалити всі дані Користувача, а також відмовити Користувачеві в подальшому наданні послуг, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

5.2. EasyWay залишає за собою право повністю або частково обмежувати функціональність Сервісу з технічних, технологічних, профілактичних чи інших причин на свій власний розсуд без попереднього повідомлення Користувачів.

5.3. EasyWay має право використовувати дані Користувача відповідно до п.8 цих Умов.

6. Товарні знаки

6.1. Товарні знаки , логотипи , знаки обслуговування і торгові найменування ( в сукупності - «Товарні знаки»), представлені на Веб - сайті або в матеріалах, розміщених на Веб -сайті, є зареєстрованими і незареєстрованими Товарними знаками EasyWay та інших власників, і не можуть бути використані без їх дозволу.

6.2. Ніщо, що міститься на Веб-сайті, не повинно розглядатися як передача шляхом відмови або іншим способом будь-якої ліцензії або прав на використання будь-яких товарних знаків без письмового дозволу EasyWay або дозволу третьої особи - власника цих прав.

6.3. Використання Користувачем будь-якого товарного знаку в порушення відповідних прав суворо заборонено.

7. Відмова від відповідальності

7.1. Сервіс надаються на умовах «як є» , і Користувач використовує його на свій власний ризик. Отримана з його використанням інформація, може використовуватися тільки для цілей планування, може бути неповною або неточною, тому що за своєю природою підлягає частій зміні. Вона може оновлюватися з деякою затримкою, а також може не відповідати дійсності через періодично виникаючі непередбачені ситуації: дорожні роботи, незаплановані зміни руху транспорту, надзвичайні ситуації та інші причини. Правовласники Сервісу не несуть відповідальності за можливу шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві або третім особам при використанні Сервісу.

8 . Конфіденційність

8.1. Приймаючи ці Умови, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Сервісом його персональної інформації (у тому числі особистої інформації і персональних даних).

8.2. При використанні Користувачами Сервісу здійснюється збір і обробку інформації користувача, а саме:

8.2.1. інформації, що надається Користувачем в процесі користування Сервісом (реєстраційна інформація: прізвище, ім”я, по батькові, e-mail, контактний телефон, ідентифікаційна інформація, призначена для підтвердження особи Користувача) ;

8.2.2. файлів coоkies;

8.2.3. IP- адреси;

8.2.4. всієї інформації, отриманої Користувачем при взаємодії з Сервісом.

8.3. EasyWay здійснює обробку інформації Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачеві послуг (ідентифікація, аутентифікація, передача інформаційних матеріалів з за підпискою Користувача, відповіді на запити та листи Користувача, а також інші дії, час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісу) .

8.4. ЕasyWay має право передати інформацію Користувача повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у відання, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов”язаними/афілійованими з EasyWay; новому власнику Сервісу для обробки в цілях, передбачених цими Правилами; іншим користувачам Сервісу, якщо в рамках Сервісу передбачено відповідний функціонал.

8.5. При використанні Користувачами Сервісу на Інтернет- сторінках Сервісу можуть бути присутніми коди Інтернет-ресурсів третіх осіб, внаслідок чого такі треті особи отримують дані, зазначені в п.8.2. Такими Інтернет-ресурсами третіх осіб є:

8.5.1. системи по збору статистики відвідувань Сервісу (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics і т.д.);

8.5.2. соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);

8.5.3. системи банеропоказів (наприклад, AdRiver т.п.);

8.5.4. інші ресурси.

8.6. Користувач має всі права щодо захисту його персональної інформації, передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

8.7. Обробка персональної інформації здійснюється в дата -центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісу. EasyWay приймає всі передбачені законодавством заходи для захисту персональної інформації Користувача, зокрема, обробка даних здійснюється на обладнанні, що міститься в охоронюваних приміщеннях з обмеженим доступом.

8.8. Відповідно до чинного законодавства України, Користувач має право на відкликання згоди на обробку його персональних даних шляхом:

• самостійного видалення раніше розміщеної Користувачем інформації на Веб-сайті;

• запиту на видалення даних Користувача, відправленого за адресою: info@eway.in.ua.

8.9. Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, в інших передбачених законодавством України випадках.

9. Прикінцеві положення

9.1. EasyWay має право проводити профілактичні роботи в Сервісі з тимчасовим призупиненням роботи Сервісу.

9.2. У разі настання форс - мажорних обставин, а також аварій або збоїв у програмно -апаратних комплексах третіх осіб, або дій третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування Сервісу, можливе припинення роботи Сервісу без попереднього повідомлення Користувачів.

9.3. EasyWay залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) при неодноразовому порушенні цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.

9.4. Ніщо в даних Умовах не може розумітися як встановлення між Користувачем і EasyWay агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Умовами.

9.5. Бездіяльність з боку EasyWay у разі порушення Користувачем або іншими третіми особами положень Умов не позбавляє EasyWay права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше.

9.6. Ці Умови регулюються і тлумачяться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані цими Умовами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

9.7. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Умов будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Умов.

9.8. Ці Умови складені українською мовою і в деяких випадках можуть бути надані Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності тексту Умов на іншій мові з їх українськомовною версією, застосовуються положення українськомовної версії цих Умов.

9.9. Користувачі або інша особа, які вважають, що їхні права й інтереси порушені через дії EasyWay, можуть направити претензію допомогою форми на сторінці за адресою: info@eway.in.ua. Розглядом претензій займається Служба технічної підтримки EasyWay відповідно до загального порядку розгляду запитів, що надходять.

9.10. З питань роботи Сервісу Користувачі або будь-яка третя особа можуть звертатися до Служби технічної підтримки за адресою: info@eway.in.ua